Thailand Business Pages (Thailand trade)

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด

สินค้า

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด
ที่อยู่ : 119/242 หมู่ที่ 1
ต. ไทรม้า อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 083-245-4499,098-920-3526,098-920-3526
โทรสาร : -
เว็บไซต์ : mui-robotics.asia
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

จมูกอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อสินค้า :จมูกอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า :MUI
ราคา 0.00  ฿

รายละเอียดสินค้า

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)

§  เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นที่เลียนแบบการดมกลิ่นของจมูกมนุษย์

§  โดยจะเปลี่ยนข้อมูลกลิ่นให้เป็นข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Smell)

§  ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ รวมถึงจำแนกแยกแยะกลิ่นได้

§  จมูกอิเล็กทรอนิกส์อาศัยหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซหรือโมเลกุลกลิ่นหลายเซ็นเซอร์ร่วมกัน

§  โดยการประมวลผลสัญญาณ จดจำรูปแบบ วิเคราะห์และจำแนกกลิ่นด้วยหลักการของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส MUI จมูกอิเล็กทรอนิกส์
ถึง : บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร